Uncategorized

Jag önskar att jag kunde hålla oron borta. Jag önskar jag vore lite mer stark att jag kunde stå på den där klippan modig och trygg i min tillit till Dig. Men jag vet, Du är där lika mycket ändå, oavsett hur mycket jag oroar mig eller hur svag jag är. Din hand är större. Din kärlek varmare än vad jag ännu kunnat landa i. För jag vill bo där, borra ner mina bopålar där. Och jag anar din viskning i mitt inre. Låt den fylla mig. Amen.

”Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.” ( 2 Kor 12:9)

”För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 8:38-39).

One Comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *